alebo nájdi dovolenku:

Banking.sk Sprostredkujeme svet online bankovníctva.

Reklama:Geografia


Geografia či zemepis (gréc. gé [zem] + grafein [opisovať, písať], čiže „zemepis“) je náuka (alebo súbor vedeckých disciplín) zaoberajúca sa krajinnou sférou, vzťahmi (najmä príčinnými) medzi systémom prírodného prostredia a systémom ľudskej spoločnosti (spoločensko-ekonomickou sférou) v priestore a čase. Vznikla zo snahy a jej cieľom teda je preskúmať a opísať Zem, dosiahnuť najlepšie využitie prírodných zdrojov, správne rozmiestniť výrobu a utvoriť najvhodnejšie prostredie pre ľudskú spoločnosť.

čítajte viac na Wikipedia.org o Geografia

Encyklopédia: Banking.sk > Vedy o Zemi > Geografia >

štáty
Biogeografia
Cestovatelia
Cestovný ruch
Dejiny geografie
Ekonomická geografia
Fyzická geografia
Geoekológia
Geografi
Geografia podĺa štátu
Geografia podĺa kontinentu
Geografia podĺa oceánu
Geografia verejnej správy
Geografické informačné systémy
Geografické rekordy
Geografické výhonky

Geografické zoznamy
Historická geografia
Humánna geografia
Kartografia
Klimatológia
Kontinenty a svetadiely
Krajinárstvo
Lúky
Lagúny
Lesy
Litogeografia
Mysy
Navigácia
Objavitelia

Oceánografia
Paleogeografia
Podnebie
Politická geografia
Potoky
Prímorské letoviská
Regionálna geografia
Rurálna geografia
Sídla
Svetové strany
Topografia
Vegetačné pásma
Zoznamy štátov

Reklama:

Príbuzné výrazy:

Geografia
Anekuména
Biogeografia
Coxen Hole
Dolina
Druhý svet
Efemérny tok
Ekonomická geografia
EMEA
Estuár
Federálny dištrikt
Fjord
Fytogeografia
Fyzická geografia
Fyziosystém
Galéria štátnych znakov
Geografia obyvateĺstva
Geografia rozvoja
Geografická poloha
Geografické prostredie
Geografický determinizmus
Geomagnetický pól
Geosféra (obal)
Geosféra (Zem)
Geosystém
Globálny problém
Greenwichský poludník
Humánna geografia
Index ĺudského rozvoja
Islas de la Bahía
ISO 3166-1
Južný pól
Koralový útes
Krajina (kraj)
Krajinná sféra
Lagúna
Les mierneho pásma
Litogeografia
Lokoregión
Lýkia
Magnetický pól Zeme
Megary
Mestský štát
Mezopotámska nížina
Mikrogeografia
Morský vánok
Nový svet
Náuka o krajine
Obratník
Obratník Kozorožca
Obratník Raka
Oceán (časť svetového oceánu)
Ondavská vrchovina
OpenStreetMap
Orografia
Oáza
Planetárna geografia
Pobrežný vánok

Podprefektúra
Poludník
Prieliv
Prvý svet
Príliv
Regionálna geografia
Roatán (ostrov)
Rovnobežka (geografia)
Rovník
Rozvojová krajina
Savana
Stredomorie (Stredozemné more)
Susedná krajina
Svetadiel
Svetová strana
Súmestie
Teritoriálne vody
Topografia
Urbanizácia
Urbánna geografia
Vnútrozemský štát
Východná hemisféra
Windsor
Zoznam hlavných a najväčších miest štátov
Zoznam štátov
Zoznam štátov a závislých území
Zoznam štátov podĺa HDI
Zoznam štátov podĺa HDP
Zoznam štátov podĺa HDP na hlavu v parite kúpnej sily
Zoznam štátov podĺa počtu obyvateĺov
Záliv
Západná hemisféra
Západopacifický litosférický blok
územie
Nový svet (geografia)
Zoznam štátov podĺa hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateĺa v parite k
Zoznam štátov podĺa hrubého domáceho produktu
Zoznam štátov podĺa hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateĺa v parite k
Zoznam štátov podĺa indexu ĺudského rozvoja
Portál:Geografia
časové pásmo
Dedina (všeobecne)
Dejiny geografie
Ekosféra (časť biosféry)
Encyklopédia miest a obcí Slovenska
Európsky letný čas
Exonymum (geografia)
Geografia (pedagogika)
Geografia priemyslu
Geografický indeterminizmus
Geografický smer v sociológii
Geoid
Hrubý domáci produkt v prepočte na jedného obyvateĺa
Južná pologuĺa
Lagúna (voda)
Liman (geografia)

Malá encyklopédia zemepisu sveta
Medzinárodná geografická olympiáda
Nekrogeografia
Poloha
Populácia (ekológia)
Rozloha
Sektorový model (geografia)
Severná pologuĺa
Slum
Sociálna geografia
Spoločná nomenklatúra územných jednotiek pre štatistické účely
Starý svet
Step (krajina)
Svetový čas
Teplotné pásmo
Toponymum
úmorie
Zahraničie
Zemepisný objav
Zemská os
Zoznam štátov podĺa hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateĺa v parite k
Zoznam štátov podĺa hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateĺa v parite k
Zoznam štátov podĺa hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateĺa v parite k
Zoznam štátov podĺa hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateĺa v parite k
Zoznam štátov podĺa hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateĺa v parite k
Zoznam štátov podĺa hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateĺa v parite k
Zoznam štátov podĺa hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateĺa v parite k
Zoznam štátov podĺa hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateĺa v parite k
Zoznam štátov podĺa hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateĺa v parite k
Zoznam štátov podĺa hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateĺa v parite k
Zoznam štátov podĺa hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateĺa v parite k
Zoznam štátov podĺa hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateĺa v parite k
Zoznam štátov podĺa hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateĺa v parite k
Zoznam štátov podĺa hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateĺa v parite k
Zoznam štátov podĺa hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateĺa v parite k
Zoznam štátov podĺa hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateĺa v parite k
Zoznam štátov podĺa hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateĺa v parite k
Zoznam štátov podĺa hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateĺa v parite k
Zoznam štátov podĺa hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateĺa v parite k
Zoznam štátov podĺa hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateĺa v parite k
Zoznam štátov podĺa hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateĺa v parite k
Zoznam štátov podĺa hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateĺa v parite k
Zoznam štátov podĺa hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateĺa v parite k
Zoznam štátov podĺa hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateĺa v parite k
Zoznam štátov podĺa hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateĺa v parite k
Zoznam štátov podĺa hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateĺa v parite k
Európska geografická asociácia
Zoznam štátov podĺa hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateĺa v parite k
Zoznam štátov podĺa hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateĺa v parite k
Zoznam štátov podĺa hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateĺa v parite k
Zemepisné súradnice
Folia Geographica
Zoznam štátov podĺa hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateĺa v parite k
Zoznam štátov podĺa hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateĺa v parite k


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Reklama: