Banking.sk Sprostredkujeme svet online bankovníctva.

Reklama:Priemysel


Priemysel je odvetvie materiálnej výroby zahrňujúce získavanie nerastných, rastlinných a živočíšnych surovín a ich spracovanie, ako aj opravy výrobkov z nich vyrobených a výrobu a rozvod energie každého druhu.

čítajte viac na Wikipedia.org o Priemysel

Encyklopédia: Banking.sk > Ekonómia a ekonomika > Priemysel >

Gumárenský priemysel
Hospodárske zvieratá
Mechanické štandardy
Podnikatelia podĺa priemyslu
Priemyselná revolúcia
Priemyselné odvetvia

Priemyselné stavby
Priemyselné výrobky
Priemysel podĺa štátu
Terciárny sektor

Výrobcovia
Znečistenie

Reklama:

Príbuzné výrazy:

Priemysel
Automobilový priemysel
Baníctvo
Filmový priemysel
Geografia priemyslu
Hospodárske zviera
Methods-Time Measurement
NACE

Nebezpečný náklad
Nábytkárstvo
Priemyselná architektúra
Priemyselná výroba
Továreň
Vojensko-priemyselný komplex

Spotrebná elektronika
štatistická klasifikácia ekonomických činností v Európskom spoločenstve
životnosť (technika)
Klaster (ekonomika)


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ručne robené šperky s diamantamy a drahokakami

Reklama: