Banking.sk Sprostredkujeme svet online bankovníctva.

Reklama:Výroba


Výroba (vyrábanie, vyrobenie) alebo produkcia (produkovanie, vyprodukovanie) je ľuďmi organizovaný proces premeny vstupov na hmotné statky (v širšom zmysle aj služby) určené na nejaký úžitok (uspokojenie potreby), pozri výroba (proces)

čítajte viac na Wikipedia.org o Výroba

Encyklopédia: Banking.sk > Ekonómia a ekonomika > Výroba >

Automatizácia
Filmová produkcia
Inžinierstvo pomocou počítača
Poĺnohospodárska výroba
Prefabrikácia
Priemyselné výrobky
Prototypy (výroba)

Remeslá
Riadenie kvality
Syntetické minerály
Výroba surového železa
Výrobky

Výrobné faktory
Výrobný postup
Výskum a vývoj

Reklama:

Príbuzné výrazy:

Výroba (proces)
Computer Integrated Manufacturing
Dielňa
Inverzný návrh
Kanban
Konfekcia (výroba štandardizovaných odevov)
Kontrola kvality
Methods-Time Measurement
Naturálna výroba
Obrobok
Plánovanie výroby pomocou počítača
Polotovar
Priemyselná výroba

Rozptýlená výroba elektrickej energie
Strojníctvo
Tovarová výroba
Výroba s využitím počítača
Výrobca
Výrobný proces
Výrobný vzťah
Výrobok
Zákon súladu výrobných vzťahov s charakterom výrobných síl
Ekonomická inštitúcia
Funkčná vzorka
Hranica produkčných možností

Know-how
Peer production
Plánované zastarávanie
Pôda a prírodné zdroje
Produkt (ekonómia)
Výrobná sila
Výrobný faktor
Zákon klesajúcich výnosov
životný cyklus výrobku
Továreň


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ručne robené šperky s diamantamy a drahokakami

Reklama: