alebo nájdi dovolenku:

Banking.sk Sprostredkujeme svet online bankovníctva.

Reklama:Dane


Dané je výsledok dania; celok daného, napr. celok predsynkriticky daného.

čítajte viac na Wikipedia.org o Dane

Encyklopédia: Banking.sk > Ekonómia a ekonomika > Dane >

Clo
Daňové úrady
Druhy daní

Reklama:

Príbuzné výrazy:

Daň
Daň z pridanej hodnoty
Daň z príjmov (Slovensko)
Daň z príjmov fyzickej osoby
Daň z príjmov právnickej osoby
Daň zo spotreby
Deň daňovej slobody
Nepriama daň

Priama daň
Princíp nezávislého vzťahu
Sadzba dane
Spotrebná daň (selektívna)
Spotrebná daň z minerálneho oleja
Výnosová daň

Mýto
Odvod (platba)
Poplatník
Panamské dokumenty
Daňový raj


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Reklama: