Banking.sk Sprostredkujeme svet online bankovníctva.

Reklama:

Encyklopédia: Banking.sk > Ekonómia a ekonomika > Ekonomické problémy >

životné prostredie
Chudoba
Hospodárska kriminalita
Hospodárske krízy

Korupcia
Nezamestnanosť
Sociálna nerovnosť

Trvalo udržateĺný rozvoj

Reklama:

Príbuzné výrazy:

Vykorisťovanie
Credit crunch
Dlhová pasca
Hyperinflácia
Inflácia (ekonomika)

Korupcia
Plánované zastarávanie
Príjmová nerovnosť

Ropný vrchol
Run (banka)


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ručne robené šperky s diamantamy a drahokakami

Reklama: