Banking.sk Sprostredkujeme svet online bankovníctva.

Reklama:

Encyklopédia: Banking.sk > Ekonómia a ekonomika > Ekonomické systémy >

Kapitalizmus
Komunizmus
Priemyselné odvetvia

Reklama:

Príbuzné výrazy:

Ekonomický systém
Sociálne trhové hospodárstvo
Trhová ekonomika
Hospodársky systém
Administratívno-direktívne hospodárstvo
Barter
Ekonomika založená na zvykoch a tradíciách
Nepodmienený základný príjem

Obdobie prisvojovacieho hospodárstva
Príkazová ekonomika
Riadené hospodárstvo
štátne zásahy do ekonomiky
štátny kapitalizmus
Typ hospodárstva

úloha štátu v zmiešanej ekonomike
Vedomostná spoločnosť
Zmiešaná ekonomika
Cirkulárna ekonomika
Obehové hospodárstvo


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ručne robené šperky s diamantamy a drahokakami

Reklama: