Banking.sk Sprostredkujeme svet online bankovníctva.

Reklama:

Encyklopédia: Banking.sk > Ekonómia a ekonomika > Ekonomické teórie >

školy ekonomického myslenia
Liberálne ekonomické teórie
Makroekonómia

Mikroekonómia
Monetárna teória

Reklama:

Príbuzné výrazy:

Dôchodková peňažná teória
Fyziokratizmus
Liberálna ekonomická teória
Marginalizmus
Merkantilizmus
Neoklasická ekonómia
Nová neoklasická syntéza
Stará neoklasická syntéza
Teória dezideologizácie
Teória hospodárskeho rastu
Teória hraničnej užitočnosti

Teória reideologizácie
Teória štádií ekonomického rastu
Klam rozbitého okna
Korporativizmus
Laissez-faire
Maltuziánstvo
Monetarizmus
Normatívna ekonómia
Pozitívna ekonómia

Prospektová teória
Teória hier
Teória konvergencie (output)
Teória konvergencie (socializmus)
Všeobecná ekonomická teória
Teória rastových pólov
Neoliberalizmus (voĺný trh)


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ručne robené šperky s diamantamy a drahokakami

Reklama: