alebo nájdi dovolenku:

Banking.sk Sprostredkujeme svet online bankovníctva.

Reklama:

Encyklopédia: Banking.sk > Ekonómia a ekonomika > Ekonomické teórie >

školy ekonomického myslenia
Liberálne ekonomické teórie
Makroekonómia

Mikroekonómia
Monetárna teória

Reklama:

Príbuzné výrazy:

Dôchodková peňažná teória
Fyziokratizmus
Liberálna ekonomická teória
Marginalizmus
Merkantilizmus
Neoklasická ekonómia
Nová neoklasická syntéza
Stará neoklasická syntéza
Teória dezideologizácie
Teória hospodárskeho rastu

Teória hraničnej užitočnosti
Teória reideologizácie
Teória štádií ekonomického rastu
Klam rozbitého okna
Korporativizmus
Laissez-faire
Maltuziánstvo
Monetarizmus

Normatívna ekonómia
Pozitívna ekonómia
Prospektová teória
Teória hier
Teória konvergencie (output)
Teória konvergencie (socializmus)
Všeobecná ekonomická teória


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Reklama: