alebo nájdi dovolenku:

Banking.sk Sprostredkujeme svet online bankovníctva.

Reklama:

Encyklopédia: Banking.sk > Ekonómia a ekonomika > Ekonomické ukazovatele >

Národné účtovníctvo

Reklama:

Príbuzné výrazy:

Hrubý domáci produkt
Big Mac index
Ekonometria
Hrubý domáci produkt v prepočte na jedného obyvateĺa
Hrubý národný dôchodok
Hrubý národný dôchodok v prepočte na jedného obyvateĺa

Index ĺudského rozvoja
Kĺúčový ukazovateĺ výkonnosti
P/E ratio
Produktivita práce
Zoznam štátov podĺa hrubého domáceho produktu

Zoznam štátov podĺa hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateĺa v parite k
Zoznam štátov podĺa indexu ĺudského rozvoja
životná úroveň


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Reklama: