Banking.sk Sprostredkujeme svet online bankovníctva.

Reklama:Ekonómia


Ekonómia je spoločenská veda (časť hospodárskej vedy), ktorá skúma na základe čoho a akým spôsobom spoločnosť rieši problém vzácnosti zdrojov. Skúma aj ekonomické vzťahy vznikajúce medzi subjektami, vyslovuje prognózy a formuluje ekonomické zákony, ato prevažne na základe metriky. Ekonómia predstavuje súbor rôznych disciplín ekonomických vied (oikos – dom, hospodárstvo, nomos – pravidlo zákon) pôvodcom názvu je Xenofón.

čítajte viac na Wikipedia.org o Ekonómia

Encyklopédia: Banking.sk > Ekonómia a ekonomika > Ekonómia >

školy ekonomického myslenia
Ekonómovia
Ekonomická geografia
Ekonomická literatúra
Ekonomické fakulty
Ekonomické ideológie
Ekonomické organizácie
Ekonomické problémy
Ekonomické systémy
Ekonomické teórie
Ekonomické ukazovatele

Ekonomické výhonky
Ekonomické zoznamy
Ekonomický rozvoj, technologická zmena a rast
Ekonomika
Hospodárska politika
Makroekonómia
Medzinárodná ekonomika
Mikroekonómia
Obchod
Pôdohospodárstvo

Podnikanie
Poistenie
Priemysel
Priemyselné odvetvia
Služby
Socioekonomika
Spoločenské triedy
Verejné financie

Reklama:

Príbuzné výrazy:

Abstinencia (ekonómia)
Devízový trh
Energeticke zdroje
Marginálny úžitok
Národné hospodárstvo
Christopher Antoniou Pissarides
Post-Capitalist Society
Predatory lending
Predmet osobnej spotreby
Princíp akcelerácie
Príjem (podnikové hospodárstvo)
Päťročnica
Reces
Reprodukcia (ekonomika)
Riadené hospodárstvo
Robert E. Lucas
Rokovanie
Rozdeĺovanie (ekonómia)
Sféra obehu

George Stigler
Stimulácia (ekonomika)
Thomas Attwood
Tok (ekonómia)
Tovarová výmena
Tržba
Vojnové hospodárstvo
Výdavok (podnikové hospodárstvo)
Výmenný vzťah
ľudský kapitál
Ekonómia
Cena švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela
Ekonometria
Ekonomická činnosť
Ekonomická realita
Ekonomický materializmus
Filozofická ekonómia

Hospodárstvo (oblasť činnosti)
Normatívna ekonómia
Politická ekonómia
Pozitívna ekonómia
Rezervný fond
Svetové hospodárstvo
Vlastníctvo (všeobecne)
Všeobecná ekonomická teória
Synergický efekt
Neviditeĺná ruka
Daňový únik
Meltzerov efekt
Neoliberalizmus (voĺný trh)
Dejiny ekonomického myslenia
Indukovaný dopyt


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ručne robené šperky s diamantamy a drahokakami

Reklama: