Banking.sk Sprostredkujeme svet online bankovníctva.

Reklama:Financie


Financie môžu byť:

čítajte viac na Wikipedia.org o Financie

Encyklopédia: Banking.sk > Ekonómia a ekonomika > Financie >

účtovníctvo
úrok
úver
Bankovníctvo
Burza
Burzové indexy
Burzy
Cenné papiere
Ceny
Dane

Deriváty
Finančná matematika
Finančné orgány Európskej únie
Finančné právo
Finančné skupiny
Finančné služby
Finančné technológie
Fondy
Fondy Európskej únie

Fundraising
Investovanie
Komodity
Mena
Ministri financií
Technická analýza
Verejné financie

Reklama:

Príbuzné výrazy:

Finančné výnosy
Anuita
Blue chip (cenný papier)
Cashback (debetná karta)
Debetná karta
Derivát (financie)
Devalvácia
Devízy
Duálne zobrazovanie cien
Duálny obeh (euro)
Ekonomická pridaná hodnota
Financie (finančné vzťahy)
Financovanie
Financovanie z vlastných zdrojov
Finančná inštitúcia
Finančná skupina
Finančná sústava
Finančná transakcia
Finančný nástroj
Finančný trh
Fixný menový kurz
Hypotekárny úver
Istina
Kapitálový trh
Konvertibilita (za inú menu)
Konverzný kurz
Kreditná karta
London Interbank Offered Rate
Lízing
Medzinárodný menový systém
Menová politika
Model oceňovania kapitálových aktív
Momentum
Nominálny menový kurz
Platobná karta
Plávajúci menový kurz
Pohĺadávka
Poistenie

Poisťovníctvo
Predatory lending
Pôžička
Revalvácia
Reálny menový kurz
Rozpočtové financovanie
Sporiteĺňa
Sporožíro
Stavebnicová metóda
Veĺký tresk (euro)
Vážený priemer nákladov na kapitál
Zavedenie eura
úhrada
úrok
úrokové obdobie
úverové financovanie
časová hodnota peňazí
špekulácia (ekonómia)
štartovací balíček
štátny úver
Finančníctvo
Peňažníctvo
Akontácia (preddavok)
Amortizácia
Credit crunch
Crowdfunding
časová preferencia
čiastočné rezervy
Devízový prísĺub
Diverzifikácia
Dlhová pasca
Dlžník
Finančná gramotnosť
Finančná nezávislosť
Finančné plánovanie
Finančný orgán Európskej únie

Finančný sprostredkovateĺ
Forfaiting
High-yield investment program
Hospodárska a menová únia (všeobecne)
Investícia (manažment)
Investičná stratégia
Kapitálová primeranosť
Malus
Manažérstvo rizika
Miera návratnosti
Obchodné rozpätie
P/E ratio
Peňažná operácia
Platba
Platobný styk
Pohĺadávka (právo)
Poistenie schopnosti splácať
Ponziho schéma
Predaj nakrátko
Preddavok
Private equity
Splátkový kalendár
Správcovská spoločnosť
úverová kríza
Venture capital
Vinkulácia
Volatilita (financie)
Finančný výnos
Základné imanie
Zložené úročenie
Zvláštne práva čerpania
Blockchain
Exchange-traded fund
Aktívne riadenie portfólia
Pasívne riadenie portfólia


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ručne robené šperky s diamantamy a drahokakami

Reklama: