Banking.sk Sprostredkujeme svet online bankovníctva.

Reklama:Inflácia


Inflácia zväčša označuje ekonomický jav, počas ktorého sa vyskytuje dlhšie trvajúci rast cenovej hladiny alebo zodpovedajúce zníženie kúpnej sily peňazí. Rakúska škola ekonómov definuje pojem inflácie užšie. Termínom inflácia označuje len zvýšenie ponuky peňazí (a kreditu). Rast cien spôsobený inými dôvodmi podľa tejto definície nespadajú pod pojem „inflácia“.

čítajte viac na Wikipedia.org o Inflácia

Encyklopédia: Banking.sk > Ekonómia a ekonomika > Inflácia >

Reklama:

Príbuzné výrazy:

Dezinflácia
Inflácia
Reflácia
Dopytová inflácia
Hyperinflácia
Jadrová inflácia

Ponuková inflácia
Stagflácia
čistá inflácia (jadrová inflácia)
Cenová hladina
Deflácia (záporná inflácia)

Index spotrebiteĺských cien
Inflácia (ekonomika)
Slumpflácia


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ručne robené šperky s diamantamy a drahokakami

Reklama: