Banking.sk Sprostredkujeme svet online bankovníctva.

Reklama:Marketing


Marketing je identifikácia, zabezpečovanie, predpokladanie alebo ovplyvňovanie dopytu po tovaroch a službách. Marketing závisí od reklamy a trhu.

čítajte viac na Wikipedia.org o Marketing

Encyklopédia: Banking.sk > Ekonómia a ekonomika > Marketing >

Internetový marketing
Marketingová komunikácia
Obchod

Práca s verejnosťou
Reklama

Reklama:

Príbuzné výrazy:

ACNielsen
Akcia (zníženie cien)
Business-to-business
Cenová elasticita dopytu
Elasticita dopytu
Integrovaná marketingová komunikácia
Internetový marketing
Klamlivá reklama
Kolektívne nakupovanie
Krížová elasticita dopytu
Linkbuilding
Marketing
Marketingová koncepcia (filozofia)
Marketingový mix
Obal
Podpora (promotion)
Politický marketing
Produktová politika
Pružnosť (ekonómia)
Práca s verejnosťou

Príjmová elasticita dopytu
Rad výrobkov
Rokovanie
Sociálny marketing
Sponzor
Teória odbytu
Vírusový marketing
Zákaznícky marketing
Affiliate marketing
BCG matica
Biznis model
Cashback (debetná karta)
Firemný štýl
Franchising
Inbound marketing
Korporátny dizajn
Marketing vzťahov
Marketingový manažment

Nekalá súťaž
Odberateĺ
Odbyt (predaj)
Potreba (ekonómia)
Predaj (odbyt)
Pružnosť ponuky
Stláčanie marže
SWOT
Značka (marketing)
životný cyklus výrobku
Cenová elasticita ponuky
Elasticita ponuky
Customer generated media
Predaj
Zákazník
Copywriting


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ručne robené šperky s diamantamy a drahokakami

Reklama: