Banking.sk Sprostredkujeme svet online bankovníctva.

Reklama:Mikroekonómia


Mikroekonómia je časťou ekonomickej teórie, ktorá skúma správanie sa jednotlivých ekonomických subjektov (predovšetkým firiem a jednotlivcov, resp. domácností), skúma situácie optimálne pre jednotlivé subjekty a rovnováhu na konkrétnych trhoch. Je to pohľad na ekonomiku zdola, na jej základné prvky, ich správanie a vzájomné vzťahy. Zaoberá sa správaním subjektov s ohľadom na ich preferencie a motiváciu, skúma podstatu hodnoty, spôsoby tvorby cien jednotlivých produktov, okrem dokonalej konkurencie objasňuje aj fungovanie rôznych trhových štruktúr v rámci nedokonalej konkurencie.

čítajte viac na Wikipedia.org o Mikroekonómia

Encyklopédia: Banking.sk > Ekonómia a ekonomika > Mikroekonómia >

Ceny
Hospodárska súťaž
Monetárna teória

Práca

Reklama:

Príbuzné výrazy:

Cena (ekonómia)
Giffenov statok
Inferiórny statok
Luxusný statok
Monopol ponuky
Normálny statok
Statok (ekonómia)
úžitková hodnota
Mikroekonómia
Alternatívne náklady
Cenová elasticita dopytu
Domácnosť
Dopyt
Ekonomická zákonitosť
Ekonomický subjekt
Ekonomický zákon
Elasticita dopytu
Explicitné náklady
Externalita
Fixné náklady
Hodnota statku
Hranica produkčných možností

Implicitné náklady
Krížová elasticita dopytu
Marginálny úžitok
Materiálny statok
Mikroekonomika
Mzda
Náklady (ekonómia)
Námezdná práca
Národné hospodárstvo
Nedokonalosti trhu
Odvetvie národného hospodárstva
Ponuka (ekonómia)
Potreba (ekonómia)
Predmet osobnej spotreby
Príjmová elasticita dopytu
Pružnosť (ekonómia)
Pružnosť ponuky
Rodinný rozpočet
Rozdeĺovanie (ekonómia)
Tok (ekonómia)

Tovar
Trh
Trhová konkurencia
Trhová rovnováha
Trhový mechanizmus
úžitok (ekonómia)
Variabilné náklady
Všeobecný ekonomický zákon
Výrobná sila
Výrobný faktor
Zákon klesajúceho dopytu a rastúcej ponuky
Zákon klesajúcich výnosov
Zisk
Zisk pred započítaním úrokov, daní a odpisov
Cenová elasticita ponuky
Elasticita ponuky
Minimálna mzda
Minimálna mzda na Slovensku


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ručne robené šperky s diamantamy a drahokakami

Reklama: