Banking.sk Sprostredkujeme svet online bankovníctva.

Reklama:Obchod


Obchod môže byť:

čítajte viac na Wikipedia.org o Obchod

Encyklopédia: Banking.sk > Ekonómia a ekonomika > Obchod >

Burza
Ceny
E-commerce
Hospodárska kriminalita
Kombinovaná doprava
Maloobchod
Marketing
Medzinárodný obchod
Multimodálna doprava
Nákupné centrá
Obchodná etika

Obchodné domy
Obchodné komory
Obchodné lode
Obchodné právo
Obchodné reťazce
Obchodníci
Obchodníci podĺa štátu
Obchod podĺa štátu
Ochrana spotrebiteĺa

Ochranné známky
Podnikatelia
Predajne
Trhové indexy
Trhoviská na Slovensku
Veĺtrhy
Voĺný obchod

Reklama:

Príbuzné výrazy:

Agent
Akreditív (ekonomika)
Barter
Dodávateĺ
Embargo (zákaz obchodovania)
Entrepôt
Factory outlet
Fair Trade
Faktoring
Faktória (obchodná osada)
Franchising
Individuálny dovoz automobilu
Internetový obchod
Kanzelsberger
Klenotníctvo
Maloobchod
Maloobchodná cena
Medzinárodný obchod
Nákupné stredisko
Obchodná cesta
Obchodný
Odbyt (predaj)
Predaj (odbyt)
Predávajúci
Rabat (zĺava)
Reciprocita (právo)
Trh
Tržnica
Veĺkoobchod

Výstava
Zlatá cesta (história)
Obchodná činnosť
Abassamento
Abonovanie
ATA karnet
Banková operácia
Bojkot
Burza (ekonomika)
Burzový obchod
Clo
Colný abandon
Dovoz (obchod)
Dražba (predaj)
Forfaiting
Globalizácia
Komodita
Komoditný trh
Kúpa
Kupujúci
National Transportation Exchange
Naturálna výmena
Obchodné rozpätie
Obchodnosť
Obchodný monopol
Odberateĺ
Peňažný obchod
Platba

Platobný styk
Reexport
Spotrebiteĺ
Spravodlivý obchod
Svetový obchod
Svetový trh
Tovar
Tovarová výmena
Tovarový damping
Tovarový obeh
Trhová konkurencia
Trhová rovnováha
Trhový mechanizmus
Tržba
Veriteĺ
Voĺný trh
Výmenný kruh
Výmenný vzťah
Vysokofrekvenčná identifikácia
Vývoz (obchod)
Zahraničný obchod
Zákon klesajúceho dopytu a rastúcej ponuky
Zmenka
šmelina
Debničkovanie
Predaj


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ručne robené šperky s diamantamy a drahokakami

Reklama: