Banking.sk Sprostredkujeme svet online bankovníctva.

Reklama:Obchodné právo


Zákonodarná moc:
Parlament · Senát · Národná rada SR

čítajte viac na Wikipedia.org o Obchodné právo

Encyklopédia: Banking.sk > Ekonómia a ekonomika > Obchodné právo >

úver
Cenné papiere
Družstvá
Hospodárska kriminalita

Hospodárska súťaž
Právne formy podnikov
Právo duševného vlastníctva

Whistle-bloweri

Reklama:

Príbuzné výrazy:

Obchodné právo
Amortizácia
Dlh
Holding
Informačný systém podniku
Inovačné podnikanie
List vlastníctva
Medzinárodné obchodné právo
Obchodné meno
Obchodné tajomstvo
Obchodný zákonník (Slovensko)
Ochranná známka
Ohlasovacia živnosť
Organizačný poriadok
Organizačný predpis
Podnik
Podnikanie
Podnikateĺ
Registrový súd
Sanácia (podnik)
Spoločenská zmluva (právo)
Verejná obchodná spoločnosť

Voĺná živnosť
Zlúčenie (podniky)
Zmenka
Základné imanie
úver
štatutárny orgán
štátny podnik
živnostenské oprávnenie
živnostenský list
živnostník
živnosť (právo)
Obchodník s cennými papiermi
Akcia (cenný papier)
Clo
Dodávateĺ
Dozorná rada (akciová spoločnosť)
Exspiračná lehota
Holdingová spoločnosť
Holdingová štruktúra
Identifikačné číslo organizácie
Koncern (trhová ekonomika)

Kúpa
Nákladná doprava
Nekalá súťaž
Obchodný register
Pôžička
Právna forma
Právnická osoba
Preddavok
Samostatná zárobková činnosť
Skupina podnikov (ovládanie)
Splynutie (podniky)
Stláčanie marže
Všeobecné obchodné podmienky
Whistle-blower (informátor)
Zmluva uzavieraná na diaĺku
živnostenské podnikanie
Oprávnenie prevádzkovať živnostenské podnikanie
živnostenský úrad
Whistle-blower


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ručne robené šperky s diamantamy a drahokakami

Reklama: