Banking.sk Sprostredkujeme svet online bankovníctva.

Reklama:Personalistika


Personalistika môže byť:

čítajte viac na Wikipedia.org o Personalistika

Encyklopédia: Banking.sk > Ekonómia a ekonomika > Personalistika >

Povolania
Teórie vedenia

Reklama:

Príbuzné výrazy:

Assessment center
Manažment zručností
Riadenie stresu
360 stupňová spätná väzba
Asistent manažéra
Brífing (inštruktáž)
Curriculum vitae
General counsel
Horizontálna mobilita
Kognitívna disonancia
ľudský kapitál
Maslowova pyramída

Motivačno-hygienická teória
Odbory
Personálne manažérstvo
Personálny výber pracovníkov
Peterov princíp
Podnikový školiteĺ
Pracovný pohovor (zamestnanie)
Profesia.sk
Stimulácia (ekonomika)
škola medziĺudských vzťahov
štýl vedenia

Teória očakávania
Teória pozitívneho posilnenia
Teória spolupatričnosti
Teória spravodlivosti
Teória troch potrieb
Teória X a teória Y
Teórie vedenia
Tréning (školenie)
Vedenie ĺudí


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ručne robené šperky s diamantamy a drahokakami

Reklama: