Banking.sk Sprostredkujeme svet online bankovníctva.

Reklama:Podnikanie


Podnikaním sa všeobecne rozumie vlastnenie a činnosť podniku a/alebo činnosť podnikateľa a/alebo samostatné rozhodovanie o zámere, právnej forme, umiestnení, organizácii, miere zadĺženia, rozdelení zisku a pod. podniku. Konkrétne definície sa rôznia.

čítajte viac na Wikipedia.org o Podnikanie

Encyklopédia: Banking.sk > Ekonómia a ekonomika > Podnikanie >

Administratíva
Obchodný softvér
Podnikatelia

Podniková ekonomika
Startupy

Reklama:

Príbuzné výrazy:

Personálny výber pracovníkov
Podnik
Podnikanie
Podnikateĺský anjel
Spoločensky zodpovedné podnikanie
škola podnikania

Freemium
Plánované zastarávanie
Startup
Virtuálne sídlo

živnostenské podnikanie
Remeselná živnosť


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ručne robené šperky s diamantamy a drahokakami

Reklama: