alebo nájdi dovolenku:

Banking.sk Sprostredkujeme svet online bankovníctva.

Reklama:Poistenie


Poistenie je efektívna forma tvorby a prerozdelenia peňažných fondov, ktorú vykonáva poisťovňa na základe tzv. poistných vzťahov. Poistenie je prostriedok, ktorým sa straty niekoľkých poistených rozložia na všetkých poistených. Poisťovňa a poistník uzatvárajú poistnú zmluvu, pričom poisťovňa preberá riziko a poistník platí poistné.

čítajte viac na Wikipedia.org o Poistenie

Encyklopédia: Banking.sk > Ekonómia a ekonomika > Poistenie >

životné poistenie
Poisťovne
Sociálne poistenie

Zdravotné poistenie

Reklama:

Príbuzné výrazy:

Poistenie
Against all risks
Amortizácia
Poistenie majetku
Poisťovníctvo
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
Verejné zdravotné poistenie
Zdravotné poistenie

Neživotné poistenie
Podpoistenie
Poistenie domácnosti
Poistenie nehnuteĺnosti
Poistenie schopnosti splácať
Poistná udalosť

Poistný podvod
Poistný vzťah
Poisťovňa
Technická úroková miera


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Reklama: