Banking.sk Sprostredkujeme svet online bankovníctva.

Reklama:Poistenie


Poistenie je efektívna forma tvorby a prerozdelenia peňažných fondov, ktorú vykonáva poisťovňa na základe tzv. poistných vzťahov. Poistenie je prostriedok, ktorým sa straty niekoľkých poistených rozložia na všetkých poistených. Poisťovňa a poistník uzatvárajú poistnú zmluvu, pričom poisťovňa preberá riziko a poistník platí poistné.

čítajte viac na Wikipedia.org o Poistenie

Encyklopédia: Banking.sk > Ekonómia a ekonomika > Poistenie >

životné poistenie
Poisťovne
Sociálne poistenie

Zdravotné poistenie

Reklama:

Príbuzné výrazy:

Poistenie
Against all risks
Amortizácia
Poistenie majetku
Poisťovníctvo
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
Verejné zdravotné poistenie
Zdravotné poistenie
Neživotné poistenie

Podpoistenie
Poistenie domácnosti
Poistenie nehnuteĺnosti
Poistenie schopnosti splácať
Poistná udalosť
Poistný podvod
Poistný vzťah

Poisťovňa
Technická úroková miera
Povinné zmluvné poistenie
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Zmluvné poistenie


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ručne robené šperky s diamantamy a drahokakami

Reklama: