alebo nájdi dovolenku:

Banking.sk Sprostredkujeme svet online bankovníctva.

Reklama:Práca


Práca označuje:

čítajte viac na Wikipedia.org o Práca

Encyklopédia: Banking.sk > Ekonómia a ekonomika > Práca >

Administratíva
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Nútené práce
Ochranné pomôcky

Odbory
Povolania
Pracovné právo

Ručné práce

Reklama:

Príbuzné výrazy:

Bezpečnostná služba
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Deĺba práce
Generálny štrajk
Konkrétna práca
Kooperácia práce
Personálna agentúra
Pracovná pomôcka
Pracovná sila
Pracovník
Pracovný nástroj
Pracovný predmet
Pracovný proces
Pracovný prostriedok
Pracovňa

Voĺný čas
Zamestnanec
Zamestnanie
Zručnosť
úspech
špecialista
Práca (ekonómia)
Brigáda (krátkodobá práca)
Coworking
Detská práca
Integrovaný systém typových pozícií
Mzda
Námezdná práca

Nútená práca
Odbory
Osobohodina
Pracovná psychológia
Pracovná sila (schopnosť)
Pracovný pohovor (zamestnanie)
Produktivita práce
Psychológia práce
Technická práca
Trh práce
Mobbing
Minimálna mzda


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Reklama: