Banking.sk Sprostredkujeme svet online bankovníctva.

Reklama:Práca


Práca označuje:

čítajte viac na Wikipedia.org o Práca

Encyklopédia: Banking.sk > Ekonómia a ekonomika > Práca >

štrajky
Administratíva
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Nútené práce
Ochranné pomôcky

Odbory
Povolania
Pracovné právo

Ručné práce

Reklama:

Príbuzné výrazy:

Bezpečnostná služba
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Deĺba práce
Generálny štrajk
Konkrétna práca
Kooperácia práce
Personálna agentúra
Pracovná pomôcka
Pracovná sila
Pracovník
Pracovný nástroj
Pracovný predmet
Pracovný proces
Pracovný prostriedok
Pracovňa
Voĺný čas
Zamestnanec

Zamestnanie
Zručnosť
úspech
špecialista
Práca (ekonómia)
Brigáda (krátkodobá práca)
Coworking
Detská práca
Integrovaný systém typových pozícií
Mzda
Námezdná práca
Nútená práca
Odbory
Osobohodina
Pracovná psychológia

Pracovná sila (schopnosť)
Pracovný pohovor (zamestnanie)
Produktivita práce
Psychológia práce
Technická práca
Trh práce
Mobbing
Minimálna mzda
Brigáda socialistickej práce
Karóši
Minimálna mzda na Slovensku
Kurzarbeit
Práca na diaĺku


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ručne robené šperky s diamantamy a drahokakami

Reklama: