Banking.sk Sprostredkujeme svet online bankovníctva.

Reklama:Trvalo udržateľný rozvoj


Trvalo udržateľný rozvoj je taký spôsob rozvoja ľudskej spoločnosti, ktorý dáva do súladu hospodársky a spoločenský pokrok s plnohodnotným zachovaním životného prostredia. Medzi hlavné ciele trvalo udržitelného rozvoja patrí zachovanie životného prostredia pre ďalšie generácie v čo najmenej pozmenenej podobe.

čítajte viac na Wikipedia.org o Trvalo udržateľný rozvoj

Encyklopédia: Banking.sk > Ekonómia a ekonomika > Trvalo udržateĺný rozvoj >

Reklama:

Príbuzné výrazy:

Energy Cities
Trombeho stena
Trvalo udržateĺný rozvoj

Zero Waste


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ručne robené šperky s diamantamy a drahokakami

Reklama: