Banking.sk Sprostredkujeme svet online bankovníctva.

Reklama:Výrobný postup


Výrobný postup je písomné zachytenie správneho poradia prác, ktoré treba vykonať, aby sa z polotovaru stal výrobok predpísaný výrobným výkresom. Postup býva často doplnený aj grafickými znázorneniami. Výrobný postup zároveň určuje výrobné prostriedky a výrobné náklady pre výrobu danej súčiastky.

čítajte viac na Wikipedia.org o Výrobný postup

Encyklopédia: Banking.sk > Ekonómia a ekonomika > Výrobný postup >

Reklama:

Príbuzné výrazy:

Výrobný postup
Operácia (výroba)
Pohyb (výroba)

úkon (výroba)
úsek (výroba)


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ručne robené šperky s diamantamy a drahokakami

Reklama: